Sběrný dvůr odpadů Sněžné

 

Po: 15 - 17 hod.

St: 15-17 hod.

So: 9-11 hod.

 

 

*****************************************

 

Oznámení o době a místě konání voleb

do Zastupitelstev krajů

 

 

Starostka městyse Sněžné podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách  do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

oznamuje:

 

Volby do Zastupitelstev krajů se uskuteční

 

v pátek  dne  7. října 2016   od 14.00 do 22.00 hod.   a

v sobotu dne  8. října 2016  od   8.00 do 14.00 hod.

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1. Sněžné je volební místnost v obřadní síni budovy Úřadu Městyse Sněžné č.p. 55 pro voliče bydlící v částech: Blatiny, Krátká, Milovy, Podlesí, Samotín, Sněžné, Vříšť.

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno (viz. § 31 odst. 3 zákona o volbách).

Voliči nebude umožněno hlasování poté, kdy nevstoupí do prostor určených k úpravě hlasovacích lístků (viz. § 32 odst. 3 zákona o volbách) - v takovém případě by došlo k porušení zásady tajnosti hlasování.

 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

**********************************************************************

Sbírka použitého ošacení - středa 12.10.2016

23.9.2016 - Klára Balabánová

více aktualit >>>