Úplná uzavírka silnice II/353 v km 31,610 - 31,850 v průtahu obcí Počítky

délka uzavírky: 240 m

termín uzavírky: 04.09.2015 - 31.10.2015

druh uzavírky: úplná

z důvodu: realizace stavby „II/353 Počítky - odvodnění komunikace"

 

Objízdná trasa pro veškerý silniční provoz: od uzavřeného úseku v obci Počítky po silnici

II/353 přes obec Vysoké do Žďáru n.S. (ulicemi Vysocká a Wonkova) až na křižovatku se

silnicí I/37, poté po silnici I/37 (ulicemi Dolní, nám. Republiky a Horní) po křižovatku se silnicí

I/19 u OC Convent, dále po silnici I/19 (ulicí Novoměstskou) přes obec Radňovice do Nového

Města na Moravě přes okružní křižovatku se silnicí II/354 (ul. Petrovická) a II/360 (ul.

Nečasova), a pokračuje po silnici I/19 ke křižovatce se silnicí II/354. Odtud po silnici II/354

přes křižovatku se silnicí II/360 (ul. Soškova) přes Rokytno a Kuklík až ke křižovatce silnic

II/353 a II/354 v obci Sněžné. V obci Sněžné od křižovatky silnic II/354 a II/353 vlevo po

silnici II/353 přes obce Krátká, Kadov, Fryšava, Tři Studně a Sklené až k uzavřenému úseku

v obci Počítky. Objížďka je obousměrná.

 

Objízdná trasa pro autobusovou dopravu: po stanovené objízdné trase. Bude též užito silnice III/01844 (mezi silnicí I/19 a nemocnicí v Novém Městě n.M.) a silnice III/35314 v úseku od nemocnice v Novém Městě n.M. přes Rokytno do obce Tři Studně. Nebude však užito místní

komunikace mezi obcí Lhotka a silnicí I/19. Organizace VLOD bude probíhat dle schválených objížďkových jízdních řádů.

  

Sbírka použitého ošacení

2.9.2015 - Klára Balabánová

DAŇKOVICKÝ KOTLÍK

28.8.2015 - Petra Bartoňová

více aktualit >>>