Městys Sněžné

srdečně zve všechny občany na

 

 

VEŘEJNÉ FÓRUM

 

K CELKOVÉMU ROZVOJI MĚSTYSE SNĚŽNÉ

 

 

Středa 22. 10. 2014 od 18.00 hod.

 

Hotel Sněžné

 

Drobné pohoštění zajištěno

 

*********************************************

 

OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému  

nahlédnutí  od 14.10. - 27.10.2014

v budově Úřadu městyse Sněžné, v zasedací místnosti.

 

Zaměstnanec katastrálního úřadu, bude přítomen veřejnému nahlédnutí

v tyto dny:

 

čtvrtek 16.10.2014 od 8.00 do 14.00 hod.

pondělí 20.10.2014 od 11.00 do 16.30 hod.

středa 22.10.2014 od 13.00 do 16.30 hod. ,

 

v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce. V případě, že zaměstnanec obce  při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.

 

Prosíme občany, aby využili   k nahlédnutí do obnoveného katastrálního operátu dny, kdy bude na úřadě přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.

 

Vlastníci mohou během vyložení  obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo  jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu.

 

  

Sbírka použitého ošacení

13.10.2014 - Petra Bartoňová

Nezpečný odpad

13.10.2014 - Petra Bartoňová

více aktualit >>>