OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému  

nahlédnutí  od 14.10. - 29.10.2014

v budově Úřadu městyse Sněžné, v zasedací místnosti.

 

Zaměstnanec katastrálního úřadu, bude přítomen veřejnému nahlédnutí

v tyto dny:

 

středa 29.10.2014 od 8.00 do 13.00 hod. ,

 

v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce. V případě, že zaměstnanec obce  při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.

 

Prosíme občany, aby využili   k nahlédnutí do obnoveného katastrálního operátu dny, kdy bude na úřadě přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.

 

Vlastníci mohou během vyložení  obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo  jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu.

 

  

Výlov rybníka Kovárna - 25. 10. 2014

23.10.2014 - Petra Bartoňová

více aktualit >>>