Městys Sněžné
Sněžné 55
592 03
IČ 00295451

DIČ CZ00295451

 

ID datové schránky:    uk7bbeu

 

           telefon                

 566 664 300

608 664 393

fax 

566 664 385 

e-mail 

     obec@snezne.cz 

www 

  http://www.snezne.cz/ 


 

                 Kontakty na úřad                

 Anna Havlíková  starostka

 566 664 345    

777 652 523 

 starosta@snezne.cz

Josef Klíma Ing.     místostarosta   608 658 566   mistostarosta@snezne.cz  

 Vladimíra Uličná

ekonom, IC,

pokladna

566 664 300 

ekonom@snezne.cz 

 

    Klára Balabánová 

matrika, knihovna,

podatelna, SZ, hroby

566 664 300 

balabanova@snezne.cz 

matrika@snezne.cz

 

 

PRACOVNÍ DOBA

 

   Úřední hodiny

        Pondělí               7:00 - 16:30 
    Středa           7:00 - 16:30 
  Pátek           7:00 - 13:30 

 

Provozní doba

        Úterý        

       Čtvrtek  


Provozní doba - pro veřejnost POUZE v naléhavých případech nebo po domluvě   s příslušným pracovníkem. V této době pracovníci zejména připravují spisy, vyřizují své agendy, pořizují doklady, provádí stavební dohledy, místní šetření a další práce v terénu, což znamená, že nemusí být vždy k zastižení na svém pracovišti. Pracovní doba je pro pracovníky ÚM pružná a její volitelná část začíná nejdříve v 6.00 h a končí nejpozději v 18.00 h včetně přestávky na oběd. Jiným rozvržením se řídí pracovníci technické skupiny.

 

 

FAKTURAČNÍ ADRESA:

Městys Sněžné

Sněžné 55

592 03  Sněžné

IČ: 00295451

DIČ: CZ00295451

 

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s. Žďár nad Sázavou 

 č.ú. 1622456349/0800

 

xxx- nahraďte číslem popisným nebo evidenčním

 

 

 variabilní symbol                              účel                    
 2310xxx  vodné - stočné
 1340xxx  platba PDO
 1341xxx  poplatek za psa
 1342  rekreační poplatek
 1343  poplatek z místa
 1345  ubytovací poplatek
 1361  správní poplatek
 1032xxx  platba za dřevo
 36321xxx  katolický hřbitov
 36322xxx  evangelický hřbitov
 3341  hlášení místního rozhlasu

Pokud částka bude hrazena z jiného účtu  než majitele rekreační chaty či rodinného domu, je nutné do poznámky uvést jméno majitele objektu, za kterého je úhrada provedena.

 


Částka PDO pro rok 2017 

pro trvale žijící občany 500,- Kč/rok

pro rekreanty 700,- Kč/rok/RO