Podlesí

 

 

Základní údaje : 13 obyvatel, 660 m.n.m., první písemná zpráva o obci 1794

 

Služby : autobusové spojení, ubytování, rybník, ostatní sportovní zařízení

Podlesí je nejmladší osadou na Novoměstsku, protože vzniklo až v 2. polovině 18. století na území bývalého jimramovského panství pozdní horskou kolonizací. Období jeho vzniku je vymezeno rokem 1750, kdy při soupisu majetku panství není ještě uvedeno, a rokem 1794, ze kterého je již známa jeho pečeť s beránkem ve znaku. Počátečními osadníky Podlesí byli pravděpodobně dělníci, kteří zde těžili dřevo pro potřeby okolních sklářských a železářských podniků. Domky vznikaly
zcela nahodile a postupně na vymýcené lesní půdě. Další význačnou činností zdejších obyvatel bylo bílení plátna a lněné příze. Od roku 1850 do roku 1922 byla osada přičleněna ke Krásnému a od roku 1962 je částí obce Sněžné.

Osada má název Podlesí teprve od roku 1948. Název charakterizuje výstižně její polohu. V roce 1794 byla uvedena pod názvem ZWALDORF, později se objevují názvy Kutiny, Walldorf, Walldorf-Milovy, nakonec Valdorf. Původní název je vysvětlován dvojím způsobem. Název mohl vzniknout od jména majitelky jimramovského panství Marie Antonie z Waldorfu. Ta vlastnila panství do roku 1778, kdy je prodala Belcrediům. Pravděpodobnější se však jeví původ z německého Walddorf (lesní ves).

Geologické podloží severovýchodní poloviny katastru Podlesí tvoří okatá dvojslídná ortorula, jihozápadní polovina je tvořena normální dvojslídnou rulou. Jednotlivé domky osady jsou roztroušeny pod okrajem lesa na jihozápadních stráních zalesněného Vysokého kopce (806 m). Osada nemá náves. Domky tvoří několik menších skupin. Jednou z nich je část Zálesí, která vznikla při bývalé hájence západně od Buchtova kopce (810 m).

Dnes tvoří osadu Podlesí převážně rekreační objekty. Osadou prochází žlutá turistická značka vedoucí z Buchtova kopce na Čtyři palice (732 m).

Podlesí má autobusové spojení na linkách Nové Město na Moravě - Svratka a Svratka - Brno.